ŚWIĘTO BIBLIOTEKI!


Z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy, odbyły się zajęcia 11-12 maja w Bibliotece w Kąkowej Woli, pod nazwą "Jak cię widzą....". Rozpoczęliśmy prezentacją multimedialną o działalności biblioteki, o zbiorach się w niej znajdujących i pracy bibliotekarza. Odczytaliśmy, składane wcześniej, propozycje dzieci, co do ewentualnych ich zdaniem zmian, w bibliotece, by ją ulepszyć, by stała się dla nich bardziej atrakcyjna. Co się okazało, najczęściej pojawiała się sugestia - " Komputer dla każdego!". Następnie rozpoczęły się zgadywanki. Na podstawie ilustracji dzieci odgadywały tytuły bajek, w zdaniach napisanych na kartkach należało odnaleźć ukryte nazwiska pisarzy. Natomiast w wymyślonych nazwiskach należało doszukać zawody związane z książką. Dzieci miały do wyboru 4 zestawy karteczek z rozsypanymi wyrazami i musiały prawidłowo dopasować do siebie tytuły. Zajęcia zakończyły się słodkim poczęstunkiem, rozdaniem dyplomów i upominków.

Zapraszamy do galerii