22 marca ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy Unia Europejska. Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim również świętuje. Dla czytelników przygotowano specjalną wystawę książek z WODĄ w tytule. Zapraszamy do ZATOPIENIA SIĘ W LEKTURZE!