Goście ze Szkoły Podstawowej w Wieńcu

W dniu 25 marca 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim odbyła się kolejna lekcja biblioteczna. Tym razem uczestnikami byli uczniowie klasy 6 ze Szkoły Podstawowej w Wieńcu. Młodzież odwiedziła najpierw Punkt Informacji Turystycznej, zwiedziła stałą ekspozycję archeologiczną znajdującą się w Urzędzie Miejskim a następnie zapoznała się z zasadami korzystania z biblioteki oraz zbiorami w niej gromadzonymi. Ze względu na motyw przewodni wizyty w Brześciu szczególną uwagę skierowali na regał z książkami o regionie. Podsumowaniem całej wycieczki był test wiedzy o Brześciu i naszej gminie.

Zapraszamy do galerii